Luterańskie forum duszpasterskie - DeFragmEntacja - Rejestracja

Regulamin Duszpasterskiego Forum Ewangelickiego DEFRAGMENTACJA

§ 1. Duszpasterskie Forum Ewangelickiego DEFRAGMENTACJA zwane dalej forum jest częścią portalu Duszpasterz.pl prowadzonego przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

§ 2. Duszpasterskie Forum Ewangelickiego DEFRAGMENTACJA nie jest organem władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, nie jest też częścią oficjalnego Systemu Internetowego KEA w RP.

§ 3. Forum ma profil ewangelicki, co oznacza, że moderatorzy i administratorzy prezentować będą poglądy zgodne z oficjalną nauką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, o ile nie zostanie wyraźnie zaznaczone, że prezentowane jest stanowisko innego Kościoła lub wyznania, bądź prywatna opinia moderatora.

§ 4. Forum ma profil duszpasterski, co oznacza, że priorytetowym celem jego istnienia jest wyjście na przeciw i udzielanie pomocy osobom zagubionym, wątpiącym i poszukującym.

§ 5. Celem drugorzędnym forum jest stworzenie płaszczyzny do rozmów o charakterze wyznaniowym, społecznym, ekumenicznym i integracyjnym.

§ 6. Użytkownikiem forum może być każdy, bez względu na wyznanie, kto będzie szanował jego zasady i przestrzegał regulaminu. Korzystanie z forum jest równoznaczne z akceptacją jego zasad.

§ 7. Użytkownicy muszą przejść procedurę rejestracji, aby móc wypowiadać się na forum. Nie dotyczy to tematów zawartych w kategorii Duszpasterstwo oraz tematów Samotna, samotny... w kategorii Poznajmy się i Co? Gdzie? Kiedy? w kategorii Słup ogłoszeniowy, które są otwarte.
Podanie fikcyjnych danych osobowych w czasie rejestracji skutkować może usunięciem lub zablokowaniem konta użytkownika.

§ 8. Zabronione jest rejestrowanie się oraz wypowiadanie się użytkownika pod więcej niż jednym nickiem.

§ 9. Forum jest ściśle moderowane, co oznacza, że nowe tematy i posty w tematach będą ukazywać się z opóźnieniem, po zaakceptowaniu ich treści przez moderatorów. Posty łamiące regulamin nie będą akceptowane. Moderatorzy nie będą ingerować w treść akceptowanych postów.

§ 10. Wszystkie posty wyrażają poglądy i opinie ich autorów. Poglądy i opinie twórców forum oraz stanowisko Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego reprezentują na forum administratorzy i moderatorzy.

§ 11. Przed stworzeniem nowego tematu użytkownik ma obowiązek sprawdzić czy proponowane zagadnienie nie jest już dyskutowane w jednym z utworzonych wcześniej wątków. Tematy powtarzające się oraz łamiące regulamin będą zamykane i usuwane. Moderatorzy mają prawo ingerować w tytuły nowych tematów, a także zmieniać ich lokalizację.

§ 12. Treść postów:
1. Powinna być zgodna z tematem, bez zbędnych dygresji.
2. Nie powinna naruszać regulaminu forum.
3. Powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami netykiety (zob.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta).
4. Powinna zawierać tylko linki do obszerniejszych cytatów, nie zaś cały cytaty. Linki te winny posiadać krótki opis oraz podanie źródła.
5. Powinna być napisana w języku polskim, a jeśli podany jest cytat w oryginale, to należy podać jego tłumaczenie.

§ 13. Posty nie mogą zawierać:
1. Treści, będących personalnym atakiem pod adresem użytkowników, a także innych osób wymienionych z nazwiska bądź z urzędu lub opisanych w sposób pozwalający na identyfikację.
2. Treści mających na celu obrażenie bądź dyskredytację innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz ich wyznawców.
3. Treści wulgarnych.
4. Treści agitujących do innych Kościołów i związków religijnych.
5. Treści niezgodnych z polskim prawem oraz z prawem międzynarodowym (np. nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym czy wyznaniowym).
6. Cytatów bez podania ich źródeł.
7. Treści oraz linków nie związanych z tematem.
8. Treści mających charakter trollingu (http://pl.wikipedia.org/wiki/Trolling), spamu (http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam), łańcuszków (http://pl.wikipedia.org/wiki/Łańcuszek), floodowania (http://pl.wikipedia.org/wiki/Flood_(informatyka)) oraz flame (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kłótnia_internetowa).
9. Treści o charakterze komercyjnym, a także linków do stron o charakterze komercyjnym, z wyjątkiem tematów w kategorii Słup ogłoszeniowy, a także recenzji oraz polecania konkretnych pozycji będących odpowiedzią na czyjeś pytanie, bądź naturalnym rozwinięciem konwersacji.
10. Linków zawierających warezy (oprogramowanie pirackie), seriale (numery seryjne) czy cracki (łamiące zabezpieczenia) oraz linków do stron pornograficznych; ich zamieszczenie skutkować będzie usunięciem użytkownika z forum bez ostrzeżenia.

§ 14. Kolor czerwony i jego odcienie zarezerwowana są na forum dla administratorów i moderatorów, wykorzystywanie tych kolorów przez użytkowników jest zabronione.

§ 15. Łamanie regulaminu, prócz niezaakceptowania postu, skutkować będzie nadaniem ostrzeżenia wraz z podaniem numeru paragrafu, który został złamany. Otrzymanie 4 ostrzeżeń w ciągu 30 dni skutkować będzie nałożeniem na użytkownika banu czasowego na okres kolejnych 30 dni. Otrzymanie 3 banów czasowych w ciągu 12 miesięcy skutkować będzie usunięciem konta użytkownika.

§ 16. Administratorzy i moderatorzy oprócz podania naruszonego paragrafu niniejszego regulaminu nie mają obowiązku dodatkowego uzasadniania swoich posunięć związanych z egzekwowaniem regulaminu.

§ 17. Użytkownicy mogą wypowiadać się o pracy moderatorów oraz sposobie działania forum w dedykowanym temacie Uwagi krytyczne i pochwały w podkategorii Wszystko o Defragmentacji, a także pisać na adres kierownika Duszpasterstwa Dorosłych Centrum Misji i Ewangelizacji.